Meteor untuk Setan Pencuri Berita

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang2 (dilangit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang2 yg memandang (nya), dan Kami menjaganya dari tiap2 syaitan yg terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri2 (berita) yg dpt didengar(dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yg terang.(QS:Al-Hijr:16-18)
Muslim mentakhrij dari Ibnu Abbas,dia berkata,”Aku diberitahu seseorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,bahwa ketika mereka sedang duduk-duduk bersama beliau pada suatu malam,tiba-tiba ada bintang ekor yang meluncur dengan terang.Beliau bertanya kepada mereka,”Apa yang kalian katakan dahulu semasa Jahiliyah?”
Mereka menjawab,”Kami mengatakan,ini merupakan malam kelahiran orang Besar atau Kematian orang Besar.”
Beliau bersabda,”Sesungguhnya bintang itu tidak meluncur karena kematian atau kehidupan seseorang,tapi karena jika Allah menetapkan sesuatu ,maka para Malaikat Pembawa ‘Arsy mengucapkan tasbih,sehingga seluruh penghuni langit ikut bertasbih,hingga kabar ini sampai kelangit dunia,lalu syetan mencuri dengar dan mengabarkannya kepada wali-wali mereka.Apa yang mereka bawa dalam bentuk aslinya itu benar,namun mereka memberi tambahan kedalamnya.”
Ibnu Abdil-barr mentakhrij dari Asy-Sya’by,dia berkata,”ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diutus sebagai Rasul,Syetan-syetan dirajam dengan bintang-gemintang,dan mereka tidak pernah dirajam yang seperti itu sebelumnya.”

Baca Selengkapnya >>>> 

Iklan
Ditulis dalam BERANDA. Komentar Dinonaktifkan pada Meteor untuk Setan Pencuri Berita